CPHI South East Asia 19-21 Oct 2022

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด เข้าร่วมบูทจัดแสดงสินค้างาน CPHI South East Asia 2022 เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Event Propak Asia 15-18 June 2021

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด เข้าร่วมบูทจัดแสดงสินค้างาน Propak Asia 2022 เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา เป็นงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Filter มีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร

Air Filter หากแบ่งกันตามความสามารถในการกรอง จะแบ่งได้ 5 ประเภท อ้างอิงตามมาตรฐาน ของ EN779 ซึ่งได้แก่ Pre Filter  Pre Filter เป็นแผ่นกรองอากาศขั้นต้น ที่สามารถกรองฝุ่นได้ในระดับตั้งแต่ 3 – 10 ไมครอน ซึ่งฝุ่นที่กรองได้นั้นจะเป็นฝุ่นจำพวก ผงปูน ละอองเกสร และ สีสเปรย์ โดยทั่วไปแล้ว Pre Filter จะใช้ในอุตสาหกรรมประเภท โรงงาน โรงเคลือบสี กิจการพาณิชย์ต่างๆ Medium Filter Medium Filter เป็นแผ่นกรองอากาศขั้นกลาง ที่สามารถกรองฝุ่นได้ในระดับตั้งแต่ 0.3 – 3 ไมครอน โดย Medium Filter จะเป็น Air Filter ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Pre Filter และ HEPA Filter นอกจากจะเป็นตัวกรองตรงกลางแล้ว Medium […]

NEBB คืออะไร

NEBB ย่อมาจาก the National Environmental Balancing Bureau หรือองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร การรับรองมาตรฐานของNEBB ประกอบไปด้วย Testing, Adjusting and Balancing of Environmental Systems Building Systems Commissioning Technical Retro-Commissioning for Existing Buildings Sound Measurement and Vibration Measurement Building Enclosure Testing Fume Hood Testing Cleanroom Performance Testing       ซึ่งบริษัท QV Test ได้รับการรับรองจาก NEBB ในด้านการทดสอบระบบห้องสะอาด(Cleanroom Performance Testing) หรือ ห้องที่มีควบคุมปริมาณฝุ่นและได้รับการออกแบบให้จำกัดปริมาณฝุ่นไม่ให้มีการรั่วตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ […]

ห้องสะอาดคืออะไร

           ห้องสะอาด (Cleanroom) หมายถึง ห้องหรือบริเวณปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในห้อง ได้แก่ อนุภาคสิ่งเจือปน อุณหภูมิความดันอากาศ ความชื้น รูปแบบการไหลของอากาศ การสั่นสะเทือน แสงสว่างและสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์โดยเทคโนโลยีห้องสะอาดนั้นได้ถูกพัฒนาไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตยา รวมถึงการใช้ในด้านการแพทย์ด้วย เทคโนโลยีห้องสะอาดนั้นถูกพัฒนามาเพื่อเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้  เพื่อรักษาระดับความสะอาดของอากาศที่ต้องการในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยทำให้อากาศมีปริมาณสิ่งเจือปนน้อยที่สุด และควบคุมรุปแบบการไหลของอากาศให้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายของฝุ่นละอองและสารแขวนลอยในอากาศ เพื่อควบคุมอากาศให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อป้องกันการปลดปล่อยอนุภาคเจือปนที่ไม่ต้องการออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันคนที่ทำงานภายในห้องสะอาดจาก Work process โดยวิธีการทาง Aerodynamics และในทำนองเดียวกันนั้นเพื่อป้องกัน Work Process เกิดความเสียหายจากอนุภาคฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากคนที่ทำงานในห้องสะอาด อนุภาคแขวนลอยในอากาศ  (Airborne Particles)           อนุภาคแขวนลอยในอากาศซึ่งห้องสะอาดมีหน้าที่กำจัดออกไปนั้นเป็นสสารจำพวกของแข็ง ของเหลวและก๊าซที่ปนเปื้อนและกระจายตัวจนเป็นเนื้อเดียวกับอากาศ สสารเหล่านี้มีที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ สสารที่ถูกนำพาเข้ามาภายในห้องปฏิบัติการจากภายนอก อนุภาคที่ปลดปล่อยมาจากเครื่องจักร การดำเนินการผลิต และคนที่ทำงานภายในห้องสะอาดนั้น ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติงานซึ่งภายในห้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย […]

thThai