Event โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

Home / Single Post

Event โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44

โครงการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 “MT Gearing Up for Megatrends” วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Share This:
thThai