ผลิตภัณฑ์และบริการ

หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการ

งานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับออกแบบ เขียนแบบแปลนภาพ 3D โครงสร้างอาคารและโครงสร้างสายการผลิตในโรงงาน

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบระบบ และบริการบำรุงรักษาระบบอากาศและห้องสะอาดสำหรับอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล  

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับงานออกแบบ และติดตั้งโครงสร้าง , เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับงานออกแบบ  ติดตั้ง  ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบท่อในไลน์อุตสาหกรรม

บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟฟ้ากำลังจ่ายเครื่องจักร และงานควบคุมอัตโนมัติ PLC


บริษัทแอคเซส เจพี จำกัด รับงานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร

ผลิตภัณฑ์

thThai